Quy trình làm khuôn nắp hố ga gang cầu: 9 bước đạt chuẩn chất lượng cao

Quy trình làm khuôn nắp hố ga gang cầu bằng khuôn cát

Quy trình làm khuôn nắp hố ga gang cầu bằng đúc khuôn cát là một phương pháp truyền thống lâu đời và vẫn được sử dụng rộng rãi hiện nay. Khi sử dụng phương pháp này, khuôn chỉ được sử dụng một lần và sau đó bị phá hủy. Vật liệu chính sử dụng trong […]