Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành các sản phẩm của Công ty CHS được thực theo các điều dưới đây:

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Các sản phẩm Nắp hố ga, Song chắn rác, Tấm sàn Grating, Nắp mương, sản phẩm cơ khí khác được CHS bảo hành dài hạn từ 12 – 24 tháng.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.