DỰ ÁN TRUNG TÂM SÁT HẠCH PHÚ YÊN PHÚ YÊN

KDVKTGTVT: TRUNG TÂM SÁT HẠCH PHÚ YÊN
– Chủ Đầu Tư CTY: GS Cao Nguyên
– Đơn Vị Thi Công CTY: Tư Huê, Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đắc Lê

Cung tấp 180 bộ song chắn rác composite tải trọng 12,5 tấn

z2361010535438 e04f4609fb00bfc500a6d6616d212c9e - DỰ ÁN TRUNG TÂM SÁT HẠCH PHÚ YÊN PHÚ YÊN
Đánh giá

Trả lời